ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης Επιβατικών Αυτοκινήτων

Έδρα: Αγίας Ελεούσης 46, 15126 Μαρούσι

Υποκατάστημα: Βασιλέως Γεωργίου & 25ης Μαρτίου, 15232 Χαλάνδρι

ΑΦΜ:998986778

ΔΟΥ: Αμαρουσίου

Αρχεία Δημοσιότητας

Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015